Klachten

Klachten

Een goede relatie tussen u en uw arts is belangrijk. Bij Kliniek De Medici nemen we zorg serieus. Wij vinden het belangrijk dat onze klanten tevreden zijn en wij doen daartoe ons uiterste best. Ondanks onze aandacht en inzet kan het echter gebeuren dat u niet tevreden bent. U kunt dan een klacht indienen. U kunt er op rekenen dat wij uw klacht serieus nemen en dat wij alles zullen doen om samen tot een oplossing te komen. Ook helpt uw klacht ons om onze dienstverlening te verbeteren.

 

Wat kunt u doen?

Uw klacht kunt u per email sturen naar info@kliniekdemedici.nl . Omschrijf alstublieft zo precies mogelijk uw klacht en op welke behandeling(en), behandelaar(s), locatie en tijd(en) deze betrekking heeft. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op en doen ons uiterste best om de klacht naar tevredenheid op te lossen.

 

Klachtenfunctionaris

Als u er met ons om wat voor reden dan ook niet uit komt dan kunt u zich wenden tot onze externe klachtenfunctionaris. Deze klachtenfunctionaris is onafhankelijk en zal uw klacht met de grootst mogelijke zorg behandelen. De klachtenfunctionaris treedt op als bemiddelaar. Bij bemiddeling wordt uitgegaan van wederzijds respect en vertrouwen. Bij bemiddeling wordt uitgegaan van wederzijds respect en vertrouwen. Alle betrokkenen in het traject gaan uiterst zorgvuldig om met uw privacy en hebben een geheimhoudingsplicht. De volledige klachtenregeling is te downloaden op www.dokh.nl

Webshop